Розвідка родовищ корисних копалин, її стадії

Розвідка родовищ корисних копалин - сукупність досліджень і робіт, що здійснюються з метою визначення промислового значення родовищ корисних копалин, які отримали позитивну оцінку в результаті пошуково-оціночних робіт.

Розвідка родовищ є однією з стадій геологорозвідувальних робіт, відбувається після стадій геологічної зйомки і геологічних пошуків.

У процесі геологічної розвідки виявляються такі параметри покладів корисних копалин:

- геологічна будова родовища корисних копалин;

- просторове розташування, умови залягання, форми, розміри і будова покладів;

- кількість і якість корисних копалин;

- технологічні властивості покладів і чинники, що визначають умови експлуатації родовища.

Стадії розвідки родовища корисних копалин

Спосіб розвідки родовищ залежить від відповідних технічних засобів з метою отримання максимально повної інформації з розвідувального перетину або геологічного обсягу родовища загалом.

При попередній розвідці найчастіше застосовується буріння:

- ударно-канатне;

- колонкове;

- глибоке.

В окремих випадках використовуються глибокі шурфи, дрібні шахти, штольні. Вони призначені для підтвердження даних розвідувального буріння, уточнення будови найбільш складних ділянок родовища, відбору технологічних проб.

Детальна розвідка і дорозвідка родовищ також передбачає широке використання буріння. На деяких об'єктах проводяться також глибокі розвідувальні і розвідувально-експлуатаційні шахти.

При експлуатаційній розвідці (на родовищі корисних копалин, що розробляється) основ
ним видом робіт є проходка спеціальних гірських виробок (горизонтальних, вертикальних і похилих) і буріння свердловин як колонкових, так перфораторних.

Для отримання максимальної інформації про будову родовищ і закономірності розміщення корисних копалин при мінімальній витраті коштів розвідувальні гірничі виробки розташовують таким чином, щоб вони перетинали весь горизонт і структуру, а розвідувальні профілі - переважно хрестом простягання останніх.

Якщо вам потрібна інженерно-геологічна розвідка, то замовити таку послугу можна за вказаними контактними номерами на сайті компанії «ГЕО-КРАТОН».